Klinik Untuk Semua

Selamat datang ke Klinik Putih, pusat setempat khidmat perubatan anda. Sebagai Klinik Amalan Am (GP) berkonsepkan mesra kejiranan, kami mengalukan semua insan yang memerlukan rawatan.

Copyright Klinik Putih 2021
Bahasa Melayu